Avatar

begrafenis.wiki

 • Totale activiteit 449
 • Laatste activiteit
 • Lid sinds
 • Volgend 0 gebruikers
 • Gevolgd door 0 gebruikers
 • Stemmen 23
 • Abonnementen 221

Activiteitenoverzicht

Nieuwste activiteit door begrafenis.wiki
 • Avatar

  begrafenis.wiki heeft een opmerking geplaatst,

  Beste Een overlijdensbericht wordt alleen op verzoek van de nabestaande(n) gepubliceerd in de krant of online. Deze informatie is doorgaans wel te vinden op de website van de begrafenisondernemer d...

 • Avatar

  begrafenis.wiki heeft een artikel gemaakt,

  Wat bij een oproepingsbrief van iemand die overleden is?

  Indien u een oproepingsbrief krijgt om te stemmen van iemand die net is overleden, dan schrijft u op deze oproepingsbrief dat de kiezer is overleden. De datum en plaats van overlijden kan hierop wo...

 • Avatar

  begrafenis.wiki heeft een artikel gemaakt,

  Wat bij overlijden van een zorgbehoevende bejaarde?

  In geval van overlijden van de zorgbehoevende bejaarde wordt de toelage van de maand van overlijden toegekend. De sociale dienst stuurt bij overlijden van de bejaarde na de maand (maar binnen de tw...

 • Avatar

  begrafenis.wiki heeft een artikel gemaakt,

  Brandverzekering

  De erfgenamen zijn gehouden om de verzekeringsmaatschappij te verwittigen van het overlijden van de verzekerde. Zij maken daartoe de verzekeringsmaatschappij een kopie over van het uittreksel uit d...

 • Avatar

  begrafenis.wiki heeft een artikel gemaakt,

  Hospitalisatieverzekering

  Vooreerst moet er worden nagegaan of er nog tussenkomsten verschuldigd zijn voor de periodes van hospitalisatie van vóór het overlijden. Stel de verzekeringsmaatschappij op de hoogte van het overli...

 • Avatar

  begrafenis.wiki heeft een artikel gemaakt,

  Autoverzekering

  De verzekeringsmaatschappij moet onmiddellijk in kennis worden gesteld van het eventuele buiten gebruik stellen van het voertuig. Indien u de inschrijvingsplaat wilt schrappen, stuurt u ze naar de ...

 • Avatar

  begrafenis.wiki heeft een artikel gemaakt,

  Schuldsaldoverzekering

  Indien de overledene een lening had lopen, dient u te controleren of die gewaarborgd werd met een schuldsaldoverzekering op zijn of haar naam. Zodra de verzekeringsmaatschappij de uitkering van de ...

 • Avatar

  begrafenis.wiki heeft een artikel gemaakt,

  Levensverzekering

  Indien de overledene een levensverzekering had afgesloten, moet de betrokken verzekeringsmaatschappij op de hoogte gebracht worden. Nodige documenten: Uittreksel uit de overlijdensakte Post-mortem...

 • Avatar

  begrafenis.wiki heeft een artikel gemaakt,

  Huurcontract

    Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de huurovereenkomst niet automatisch wordt beëindigd ingevolge het overlijden van de huurder of eigenaar. De rechten en plichten van de huurder/eigenaar komen a...

 • Avatar

  begrafenis.wiki heeft een artikel gemaakt,

  Beroepsziekte

  Indien het overlijden van uw familielid het gevolg is van een erkende beroepsziekte, dient het desbetreffende Fonds verwittigd te worden met een uittreksel uit de overlijdensakte. Het Fonds stuurt ...